Adhezivni nanos – Vall-cer

Adhezivni nanos

Adhezivni nanos VALLBOND™

je sodoben, visokozmogljiv dentalni adhezivni nanos, ki ga odlikuje preprosta uporaba z izrazito učinkovitim delovanjem, saj omogoča izrazito povečanje trdnosti in stabilnosti vezi med keramično restavracijo in dentalnim cementom.

VALLBOND™ adhezivni nanos je široko uporaben proizvod za neinvazivno predpripravo keramičnih zobnih restavracij (inleji, onleji, krone, mostički, luske itd.), ki deluje kot sredstvo za izboljšanje trdnosti spoja na površinah, predvidenih za cementiranje. Obenem upošteva načela minimalno invazivnega zobozdravstva in pripomore k izpolnjevanju visokih estetskih standardov.

VALLBOND™ adhezivni nanos je ustvarjen za izrazito povečanje trdnosti in stabilnosti vezi med keramično protetično restavracijo in dentalnim cementom zaradi izboljšane kemijske vezave in mehanskega sklapljanja. Ob uporabi VALLBOND™ adhezivnega nanosa kemijska ali mehanska predpriprava površine za cementiranje (z jedkanjem ali peskanjem) ni več potrebna.

Prednosti adhezivnega nanosa VALLBOND™

Uporaba VALLBOND adhezivnega nanosa nadomešča postopek peskanja za pripravo površine protetičnih restavracij iz cirkonijevega oksida pred cementiranjem, obenem pa zagotavlja povečano trdnost in trajnost spoja tako s steklasto ionomernim kot kompozitnim cementom.

Prednosti VALLBOND™ adhezivnega nanosa

Povečana trdnost spoja

Z uporabo VALLBOND™ adhezivnega nanosa se trdnost in obstojnost spoja občutno povečata. Po 12000 termociklih v vodni kopeli med 5°C in 55°C intaktni vzorci spontano popustijo, trdnost spoja peskanih vzorcev se nekoliko zmanjša, medtem ko trdnost spoja pri vzorcih z VALLBOND™ adhezivnim nanosom ostane nespremenjena.

Površina cirkonijevega oksida z VALLBOND™ nanosom

Cirkonijev oksid je v zobozdravstvu široko uporaben zaradi svojih odličnih mehanskih lastnosti in naravnega videza, vendar pri postopkih priprave površine pred cementiranjem v primeru cirkonijevega oksida obstajajo omejitve:

Peskanje površine se običajno uporablja pri protetičnih restavracijah iz cirkonijevega oksida, vendar gre za postopek, ki na invaziven način poveča hrapavost in vnaša poškodbe v protetično restavracijo, te pa pri hkratnem nezadostnem prirastku adhezije potencialno negativno vplivajo na življenjsko dobo restavracije.

VALLBOND™ adhezivni nanos vs. peskanje

Kemijsko jedkanje, ki se uporablja za povečanje površine protetične dentalne restavracije, zaradi kemijske inertnosti cirkonijevega oksida ni možno, saj lahko ogroža zanesljivost in dolgotrajnost vezi med površino protetične restavracije in dentalnim cementom.

VALLBOND™ adhezivni nanos vs. jedkanje

VALLBOND™ adhezivni nanos zaradi izboljšane kemijske vezave in mehanskega sklapljanja zagotavlja izjemno visoko in trajno adhezijsko trdnost spoja med kompozitnim cementom in protetično restavracijo iz cirkonijevega oksida. Neinvaziven postopek sinteze VALLBOND™ adhezivnega nanosa je neprimerljiv z drugimi kemijskimi in mehanskimi načini za pripravo površin, zato omogoča zanesljivejšo, minimalno invazivno in estetsko izdelavo protetičnih restavracij.

Dodatne prednosti VALLBOND™ adhezivnega nanosa:

  • minimalna izguba zobne substance zaradi zmanjšane stične površine med zobom in protetičnim nadomestkom (minimalno invazivno zobozdravstvo)
  • kemijska ali mehanska predpriprava (jedkanje ali peskanje) površine protetičnih restavracij ni potrebna
  • preprosta, neinvazivna priprava v dentalnem laboratoriju
  • združljiv z materiali, obdelanimi pri temperaturah nad 700°C
  • enostavno rokovanje
  • pacientu prijazna uporaba
  • debelina nanosa je manjša od 1 µm
  • protetična restavracija zaradi velike prosojnosti nanosa ostane vizualno nespremenjena